پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: كنارتخته
جمعیت: 6690 نفر
تعداد خانوار: 1477 خانوار
موقعيت جغرافيايي: بخش كنارتخته و كمارج
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]