پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

برچسب: عکس تاریخی
سه عکس اول مربوط به جایگاه پمپ بنزین دولتی کازرون... و دو عکس بعدی نیز مربوط به اولین جایگاه پمپ...
کد خبر: ۱۴۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۷


ولی الان کاملاً برعکس است آن قدر برعکس است که... شارون و بوش عکس یادگاری می گیرند — بله شما... سران همه کشورها می خواستند عکس تاریخی بگیرند حاضر نشد... عکس بگیرد چون احتمال داشت به بهانه عکس با مسئولان...
کد خبر: ۷۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۴/۲۳


تارنماي سبز - 30
عکس دسته جمعی از تمام شرکت کنندگان در همایش را... برنامه عملاً امکان گرفتن این عکس تاریخی فراهم نشد طنز...
کد خبر: ۲۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۱/۱۰