پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

برچسب: ببهروک
کد خبر: ۱۲۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱


ببهروک آی ببهروک ……… خوب یادم هست بچه که بودیم... تنقلات فصلی مانند بنشوک و لمریک و ببهروک به کوچه... زد که… ببهروک آی ببهروک …… بیو لمریک تازه و... ببهروک را روی برگ تازه انگور یا توت می ریخت...
کد خبر: ۱۱۷۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱