رسیدگی به عرضه خارج از شبکه ۱۴۵ تن آرد در کازرون
به گزارش کازرون نما،  غلامرضا سالاری گفت: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان کازرون، پرونده عرضه خارج از شبکه سه هزار و ۶۴۹ کیسه آرد را بررسی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متهم را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۵۳۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان کازرون این تخلف را کشف و گزارش آن را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.