تولید نهال در مناطق جنگلی کازرون
به گزارش کازرون نما، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون گفت: با هدف توسعه و احیای اراضی جنگلی ۵۵ هزار اصله نهال از گونه‌های مختلف جنگلی در نهالستان این شهرستان تولید شد.

ایران محبوب افزود: این تعداد شامل چهل و یک هزار اصله اکالیپتوس، شش هزار اصله نهال آکاسیا و هشت هزار اصله کنار است .

وی افزود: تولید این تعداد نهال در اجرای طرح‌های توسعه رویشگاه‌ها و مناطق جنگلی و نیز جلوگیری از روند بیابان زایی در این شهرستان است.