اولویت کاری سرگروههای آموزشی نظارت جدی و کیفی بر روند آموزش باشد
به گزارش کازرون نما، جلسه هم اندیشی سرگروههای آموزشی متوسطه اول و دوم این شهر با حضور مدیر آموزش و پرورش کازرون، معاون  آموزش متوسطه و کارشناسان گروههای آموزشی و آموزش متوسطه با هدف تبادل نظر و هماهنگی جهت نظارت بر فرآیند آموزش و کیفیت بخشی دروس متوسطه در سال تحصیلی 1401-1400 در سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان کازرون برگزار گردید. 

امیرحسین جمشیدی، معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش کازرون با ابراز خرسندی از تشکیل جلسه حضوری با سرگروههای آموزشی بعد از حدود 19 ماه از شروع همه گیری کرونا و نیز سختی های فراوان این دوران اظهار داشت: تلاش های شما به همراه سایر معلمان اجازه نداد که آموزش دانش آموزان دچار خلل گردد. 

وی ضمن تقدیر از تلاش های ارزشمند کلیه دبیران در سال گذشته، به نقش نظارتی و آموزشی سرگروههای درسی در ارتقای سطح آموزش دانش آموزان اشاره نمود.  

رضا جاویدی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کازرون، نیز مواردی چون تعامل بیشتر مدیران مدارس با سرگروههای آموزشی و تخصصی، شرکت فعال سرگروههای آموزشی و دبیران مربوطه در جشنواره های الگوی برتر تدریس، ارتباط مستمر و تعاملی با سرگروههای آموزشی استان و توجه به تشکیل کارگاه های آموزشی را عنوان کرد. 

سپس سرگروههای آموزشی بطور جداگانه به طور مختصر به بیان دیدگاه ها، نقطه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه نظارت بر امر آموزش پرداختند.