ورود دادستان به زیباسازی چشم انداز ورودی شهر کازرون

به گزارش دریافتی کازرون نما، بر اساس قانون و در راستای اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و با توجه به درخواست شهروندان و اداره راهداری کازرون، حسین دهقان دادستان عمومی و انقلاب پس از بازدید از ورودی شهر و مشاهده چشم انداز نازیبای آن از جهت وجود ضایعات و اشیا قرار گرفته در حریم راه دستور قاطعانه ای جهت پاکسازی مسیر ورودی شهر از لوث هرگونه اشیا و ضایعات که باعث ناایمن شدن جاده و تخریب چهره شهر می شود را داد.

با توجه به دستور دادستانی، در اقدامی هماهنگ اداره راهداری با حضور ضابطین قضایی نسبت به جمع آوری کلیه کانکس ها، مخزن های آب ، اتاق های کامیون و اشیا موجود در مسیر و حریم راه اقدام کرد.

ورود دادستان به زیباسازی چشم انداز ورودی شهر کازرون

در اجرای این طرح که جهت جهت پاکسازی و آزاد سازی حریم راه صورت پذیرفت، محورهای دانشگاه به سمت روستای دریس و از روستای دریس به سمت دانشگاه آزاد با حکم قاطعانه دادستان و هماهنگی و حضور  نیروی انتظامی به صورت کامل پاکسازی و زیباسازی شد.