طی پیام و اطلاعیه ای صورت گرفت؛
اطلاعیه مهم و پیشگیرانه آبفای کازرون
با سلام 
مشترکین محترم آب شهرستان کازرون باتوجه به اعلام هواشناسی مبنی برورود سامانه هوای سرد درروزهای آینده خواهشمند است به منظور جلوگیری از هدر رفتن آب وبروز خسارت ناشی از شکستگی دراثر سرما نسبت به عایق بندی کنتورهای آب و لوله های روکار منازل اقدام نمایید .
 با سپاس
 

روابط عمومی آبفا شهرستان کازرون