عادی سازی در کازرون به قیمت جان مردم با استفاده از رنگ ها
در حالی که از بیمارستان کازرون؛ خبر می رسد که حتی در راهروها هم تخت برای بستری بیماران کرونایی گذاشته اند
ولی مسوولین همچنان اعلام می کنند وضعیت کازرون نارنجی است. واقعا دلیل این نوع انتخاب چیست؟ چه کسی مسوول تعیین وضعیت شهرستان است که رکورد تعداد مبتلایان دیروز را ندیده و یا نخواسته بشنود؟ اگر گزارش ها از کازرون درست منتقل می‌شود! چرا چنین تصمیمی گرفته شده است و با جان هم شهریان مان بازی می شود؟

آنچه از وضعیت بیمارستان و آمار مبتلاها می شنویم قاعدتا کازرون از وضعیت قرمز هم رد شده و در وضعیت سیاه ست
مردم را آگاه کنید تا خودشان به فکر جان خودشان باشند
عادی سازی و آمار پایین به قیمت جان مردم !
واقعا متاسفم