اسناد و خاطرات خود از انقلاب را ماندگار كنيد


با توجه به نزديك شدن مراحل پاياني نگارش كتاب انقلاب اسلامي در كازرون


بار ديگر از همشهريان عزيز دعوت مي‌شود تا
به منظور ضبط و ثبت مبارزات انقلابي مردم غيور كازرون
در جريان پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مردم ايران؛
چنانچه سندي در اين رابطه اعم از؛
 
فيلم، عكس، نگاتيو
 
نوارهاي كاستِ سخنراني، دكلمه
 
و اشعار راهپيمايي‌ها، عزاداري‌ها و تظاهرات مردمي
 
كتاب، تحقيق، پايان‌نامه، مقاله
 
خاطره، مصاحبه
 
اسناد ساواك يا شهرباني
 

و اطلاعيه‌هاي حكومتي و مردمي


اطلاعيه‌هاي گروه‌هاي سياسي

 
و نيز هرگونه اسناد مربوط به انقلاب را كه در اختيار دارند،
 
جهت ثبت در تاريخ
در اختيار ما قرار دهند.
بدیهی است که این اسناد پس از بررسي و اطمينان از صحت آنها
 به نام صاحبانشان منتشر خواهد شد
 
همشهريان عزيز همچنين مي‌توانند
خاطرات خود را از حوادث آن ايام
و نيز شعارها و اشعاري كه در راهپيمايي‌ها و تظاهرات آن روزها خوانده مي‌شد را 
 
 همراه با ذكر نام و شماره‌ي تماس خود
 
در همين صفحه 
 
نوشته يا اسناد و مطالب خود را به آدرس‌ الكترونيكي زير
 

يا آدرس پستي

قم، خيابان صفاييه، كوچه ممتاز، فرعي اول سمت چپ، پلاك 14، انتشارات سلمان فارسي

ارسال كنند.