مدیرکل تعزیرات فارس خبر داد:
جریمه میلیاردی برای قاچاقچی بادام هندی
به گزارش کازرون نما، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: عامل قاچاق بادام هندی در استان فارس ۲۲ میلیارد ریال جریمه شد.
علی مبشری اظهار داشت: با دریافت اطلاعاتی در مورد حمل کالای قاچاق با کامیون حمل موز در محور کازرون به شیراز، مامورین انتظامی اقدام به شناسایی و توقیف کامیون و در بازرسی دقیق از این کامیون مقادیر زیادی بادام هندی خارجی را که به طرز ماهرانه‌ای زیر بار موز جاسازی شده بود را کشف کردند.
وی از بازداشت دو نفر در این رابطه خبر داد و افزود: متهمین پرونده با حضور در شعبه چهارم تعزیرات فارس، صراحتاً به قاچاق بودن محموله اعتراف و شعبه رسیدگی کننده با توجه به گزارش نیروی انتظامی، اعتراف متهمین و همچنین استعلام از گمرک، حکم به ضبط بادام‌های هندی و جریمه ۲۲ میلیارد ریالی متهمین را صادر کرد.http://www.kazeroonnema.ir/fa/news/18815 :لینک این خبر جهت کپی