ریاست محیط زیست کازرون اظهار داشت:
مهار آتش در منطقه حفاظت شده ارژن پریشان
به گزارش کازرون نما، رییس محیط زیست کازرون گفت: آتش سوزی که بعدازظهر دیروز در منطقه حفاظت شده ارژن پریشان شروع شده بود با کمک نیرو‌های مردمی و محیط زیست دیشب مهارشد.

مهار آتش در منطقه حفاظت شده ارژن پریشان

محمود جعفری افزود: در این آتش سوزی که حوالی چشمه وارک در نزدیکی جاده کازرون به شیراز رخ داده بود بخشی ازپوشش گیاهی درآتش سوخت.
وی با بیان اینکه درحال بررسی دقیق میزان این آتش سوزی هستیم گفت: علت این آتش سوزی عوامل انسانی است.
رییس محیط زیست کازرون گفت: در همین مدت سه نقطه دیگر از منطقه حفاظت شده ارژن پریشان دچار آتش سوزی شد که با نیرو‌های مردمی به سرعت مهار شد.
http://www.kazeroonnema.ir/fa/news/18799 :لینک این خبر جهت کپی