در پی عدم اعلام مالکان هندبال کازرون جهت حضور در آسیا
بانوان هندبال کازرون حسرت به دل آسیا می مانند؟
بنا به گفته دکتر پاکدل رییس فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران،روز یکم تیر ماه آخرین مهلت اعلام آمادگی تیم های قهرمان و نایب قهرمان برای حضور در مسابقات باشگاه های آسیا بود ،با این وجود تیم های اول و دوم لیگ بانوان هندبال یعنی تیم های اشتاد سازه مشهد و شهید شاملی کازرون با پایان این مهلت آمادگی خود را اعلام نکردند!
باید دید دلیل عدم اعلام آمادگی از سوی مالک و مسوولین هندبال کازرون چه چیزی بوده است!؟
آیا حسرت حضور بانوان هندبالیست کازرونی در آسیا باز هم بر جا می ماند؟

منتظر اعلام موضع هیئت هندبال کازرون و مسوولین تیم هندبال شهید شاملی کازرون هستیم.
http://www.kazeroonnema.ir/fa/news/18797 :لینک این خبر جهت کپی