شیوه نامه برگزاری مراسم شبهای قدر در مساجد اعلام شد
به گزارش کازرون نما؛ این شیوه نامه به شرح زیر است:

اولویت برگزاری مراسم در فضای باز مساجد با رعایت فاصله حداقل یک متر می باشد

 در صورت عدم وجود فضای باز برگزاری مراسم در داخل شبستان مساجد با ۲۵ درصد ظرفیت به حالت صف نماز و رعایت فاصله حداقل یک متر می تواند انجام شود

 رعایت تهویه مناسب در محل های بسته مانند شبستان الزامی است

 اطلاع رسانی از سوی هیات امنای مساجد و بسیج محل مبنی بر عدم حضور بیماران خاص و بیماریهای زمینه ای با ریسک بالا و همچنین کودکان و سالمندان در مراسم صورت پذیرد

 از هر گونه پذیرایی و توزیع نذورات جدا خودداری شود

 مدت زمان برگزاری مراسم حداکثر دو ساعت باشد

جلسات مداحان مشهور می تواند در فضاهای باز مانند ورزشگاه ها با محدود به ۲۵ درصد ظرفیت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی می تواند برگزار شود

برگزاری مراسم در مساجدی که طبق راهنمای فاصله گذاری حداقل امکانات را ندارد خودداری شود

هیات امنا، روحانی مساجد و بسیج مسوول نظارت و حسن اجرای برنامه در مساجد می باشند

 مرکز امور مساجد هماهنگی لازم را با مساجد در جهت اجرای راهنماهای بهداشتی و مفاد این نامه را داشته باشند.

حضور کلیه افراد در محل برگزاری مراسم باید با ماسک و دستکش باشد.

افراد شرکت کننده لازم است سجاده، مهر، قرآن و مفاتیح و چادر نماز شخصی (مخصوص بانوان) خود را همراه بیاورند.

دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از طریق معاونت های محترم بهداشتی دانشگاه نسبت به نظارت دقیق و تشدید بازرسی اقدام نمایند.

برگزاری مراسم مذکور در استانهای شدیدا درگیر از جمله خوزستان مشمول این بخشنامه نمی شود و در این استان ها از برگزاری مراسم خودداری شود.

http://www.kazeroonnema.ir/fa/news/18672 :لینک این خبر جهت کپی

منبع: شبکه خبر