جلسه بررسی تقاطع غیر همسطح مقابله دانشگاه آزاد کازرون
جلسه بررسی طرح تقاطع غیر هم سطح مقابل دانشگاه آزاد با حضور داریوش دهقان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کازرون و مشاورین طرح در فرمانداری کازرون برگزار شد.


http://www.kazeroonnema.ir/fa/news/18665 :لینک این خبر جهت کپی