فرمانده انتظامی کازرون:
دستگیری سارقی با 20 فقره سرقت
به گزارش کازرون نما، فرمانده انتظامی کازرون گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی ماموران موفق شدند با انجام اقدامات فنی و بررسی‌های اطلاعاتی، سارق را شناسایی و دستگیر کنند.
سرهنگ محمد عبادی‌نژاد افزود:. سارق در بازجویی فنی به ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف و پس از تشکیل پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.
http://www.kazeroonnema.ir/fa/news/18638 :لینک این خبر جهت کپی