30 هکتار از اراضی ملی در بخش خشت رفع تصرف شد
به گزارش کازرون نما؛ رییس حوزه قضایی بخش خشت شهرستان کازرون روز دوشنبه اعلام کرد:در راستای صیانت از حقوق عامه با همکاری نهادهای مسئول و نیروی انتظامی ۳۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی بخش خشت معروف به پارک کوهستان که توسط متصرفان به صورت غیر قانونی مورد تعرض واقع شده بود آزاد و مستحدثات و سازه های غیر مجاز موجود در آن تخریب شد.

قاضی حسین حسن زاده این اقدام را همچنین در راستای تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با دستور قضایی خواند و افزود: مطابق قانون به عنوان مدعی العموم و از حیث انجام وظایف دادستان بر اساس ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت المال این اقدام صورت گرفت. 

وی ضمن هشدار جدی به متصرفان منابع ملی گفت: با هرمورد کوه خواری ،‌زمین خواری و تصرفات غیر قانونی منابع ملی در چارچوب قانون برخورد خواهد شد .

حسن زاده با اشاره به تداوم برخورد با متصرفان منابع طبیعی در منطقه خشت گفت : منابع طبیعی متعلق به همه مردم و نسل های آینده است ‌ و حفاظت از این سرمایه ملی باید به عنوان یک فرهنگ عمومی نهادینه شود .

http://www.kazeroonnema.ir/fa/news/18634 :لینک این خبر جهت کپی

منبع: ایرنا