ماه رویت نشد / شنبه اول ماه مبارک رمضان خواهد بود
به گزارش کازرون نما؛ کارشناسان ستاد استهلال در قم رصد هلال ماه مبارک رمضان را عصر پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ انجام دادند.

در این رصد هلال آغاز ماه مبارک رمضان دیده نشد، از این رو قطعاً شنبه ۶ اردیبهشت اول ماه مبارک رمضان خواهد بود.

http://www.kazeroonnema.ir/fa/news/18624 :لینک این خبر جهت کپی

منبع: شبکه خبر