کرونا کار کیست؟️

از زمان آمدن ویروس منحوس کرونا،صحبت و نقل های زیادی است که کرونا ساخته  دست بشر ست،جنگ بیولوژیکی است! کار فلان کشور ست ! در آزمایشگاه فلان کشور ساخته شده! برای نسل کشی و... ساخته شده و... هزاران روایت بدون مستند دیگر!

 کرونا کار هر کسی هست،باشد ، ما از کرونا چه برداشتی داریم ؟ کرونا را حتما می شود شکست داد،ولی اگر اراده خداوندی پشت  آن باشد! آثار ویروس منحوس کرونا کاملا مشهود ست،ولی خیلی از ما در آن تامل و تعقل نکرده ایم!

رفتار آدمیان مسلما تبعاتی دارد ؛کرونا بی گمان تبعات رفتار ما آدم هاست ،هر چند ساخته دست بشر باشد! وقتی درختان را قطع می کنیم یا محیط زیست را از بین می بریم! وقتی حیوان آزاری می کنیم! وقتی به والدین بی احترامی می کنیم! وقتی فرزند مورد هتک حرمت پدر قرار می گیرد! وقتی برادر به خواهر...! وقتی به ناموس همدیگر رحم نمی کنیم! وقتی برای کسب مال،نان در خون مردم می زنیم! وقتی در ادارات رشوه و  بی عدالتی هست! و خیلی وقتی های دیگر! مسلما خداوند عذاب می فرستد خواه طبیعی و به دست خودش ،یا غیر طبیعی و به دست بشر،هر دو منشا از قدرت و اراده لا یزال الهی ست و لا غیر!

حال که بازارها تعطیل شده ،تامل کنیم در نوع معامله و کسب و کارمان! حال که مدارس و آموزشگاه هاو مراکز علمی تعطیل شده ،تعقل کنیم در نوع آموزشمان! اکنون که مساجد و اماکن متبرکه تعطیل شده ،تفکر کنیم در نوع  عبادتمان ! وقتی مراکز تفریحی و سرگرمی مان ،تعطیل شده ،لختی فکر کنیم در مورد تفریحاتمان .....! وقتی دید و بازدیدها و دورهمی هایمان ممنوع شده ،اندکی اندیشه کنیم در نحوه بیان و رفتارمان در محافل! و...

موسم کرونا ،گاه اندیشه است! زمان پی بردن اشتباهات ست! وقت قدر شناسی و شناخت بیشتر قدرت خالق بی همتاست ! شاید بهتر باشد تا کرونا شدیدتر نشده یا کروناهای دیگر بوجود نیامده، از این تلنگر گرمی درس بگیریم! خیلی از چیزهایی که در چشممان ارزشی نداشتند یا به آن توجه نداشته ایم،از صدقه سر ویروس منحوس کرونا، برایمان با ارزش شده و در حسرتش به سر می بریم!!

پزشکان،پرستاران،خدمه مراکز درمانی،دید و بازدیدها،تفریحات،خوردنی ها و حتی اجتماعات مذهبی !پس انگار وقت به خاک افتادن با اخلاص و از سر تضرع در برابر قدرت مطلق خداوند سبحان ست ،با هر راه و با هر بینشی که داریم ،خواه با مذهب و خواه لامذهب!

کرونا را فرصت خود سازی، قدر شناسی داشته ها و از همه  مهم تر شناخت خداوند متعال کنیم!


نویسنده: م.دین پژوه