بجای وعده دادن، عمل کنید

در ششم آبان ماه سال گذشته، نشستی در ارتباط با معماری سنتی کازرون از سوی نظام مهندسی ساختمان و با همکاری بنیاد توسعه کازرون پژوهی در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان کازرون برگزار شد.

این نشست با حضور مهندسان ساختمان و علاقه مندان به معماری سنتی و همچنین حضور اعضای شورای شهر و معاونت شهرداری کازرون برگزار شد.

در آن نشست، شهردار فعلی کازرون، جناب آقای مهندس مهرورز که در آن زمان عضو شورا بود، حضور نداشت، اما معاون شهردار همراه با دیگر اعضای شورای شهر حضور داشتند و در پایان نشست قرار شد تا شورای شهر کازرون کمیته تخصصی پیگیری و ساماندهی بافت سنتی و معماری کازرون را تشکیل و به شناسایی بافت سنتی و تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری موضوع معماری سنتی کازرون بپردازد.

از آن زمان تا به امروز حدود شش ماه می‌گذرد، اما آیا کمیته پیگیری بافت سنتی و معماری کازرونی تشکیل شد؟

کارشناسان مستحضرند که قدم اول در ساماندهی بافت سنتی هر شهر، شناسایی بافت سنتی، تعیین حریم برای بافت سنتی و ایجاد ضوابط و مقررات خاص برای بافت سنتی مانند ممنوعیت صدور تراکم آپارتمانی، سنگ فرش کردن معابر و کوچه‌ها، استفاده از مصالح بومی در تزئین معابر و دیوارهای ساختمان‌ها و... می‌باشد، اما سوال این است که درباره بافت سنتی کازرون با گذشت شش ماه از نشست معماری سنتی کازرون، شهرداری و شورای شهر کازرون کدام اقدام را دنبال کرده است؟

آیا قدم اول در راستای شناسایی بافت سنتی و مشاوره با طراحان نقشه جامع شهری جهت در نظر گرفتن مقررات ویژه بافت سنتی برداشته شده است؟

این سوالات پس از آن ذهن نگارنده را درگیر کرد که تصاویری از آقای شهردار مشغول سرکشی از بازار سنتی کازرون منتشر شد که در آن آقای مهندس مهرورز وعده آمادگی برای احیای بافت تاریخی و تجاری را اعلام کرده بود.

ضمن سپاس از آقای شهرداربخاطر سرکشی به بازار سنتی کازرون و وعده بازسازی بافت تاریخی و تجاری، اما حقیقتش مهمتر از عکس گرفتن و وعده دادن، عمل کردن است.

بافت تاریخی کازرون فقط نیاز به سرکشی‌ و عکس گرفتن ندارد، بلکه نیاز اصلی بافت سنتی، گام عملی احیای آن است.


نویسنده: رضا عمویی