قابل توجه فرماندار و مسئولین محترم شورای تامین کازرون:
ساعات اداری را کم کنید
قابل توجه فرماندار و مسئولین محترم شورای تامین کازرون 
در پی شیوع ویروس کروناو ایجاد بیماری و مشکلات فراوان در بین آحاد جامعه اقدام صحیحی از سوی دولت محترم صورت گرفت و ساعات اداری به منظور حفظ جان و امنیت سلامت کارکنان ادارات هشت صبح الی سیزده اعلام گردید . اما گویا متاسفانه از ابتدای هفته جاری این قانون لغو گردیده و به همان روال قبلی یعنی هفت و نیم صبح الی چهارده برگشته است . حال از فرماندار محترم و اعضای محترم شورای تامین تقاضا داریم جهت تامین سلامت و جلوگیری از شیوع این بیماری در بین کارکنان ادارات ساعت کاری به روال قبل برگردانده شود .
http://www.kazeroonnema.ir/fa/news/18462 :لینک این خبر جهت کپی و ارسال