ثمره ریزش خون و مظلومیت شهید جمعه کازرونی‌ها

وحدتِ علما، انسجامِ توده ها و هم گراییِ نخبه ها، ثَمَره ی ریزِشِ خونْ و مظلومیتِ شهیدِ جمعه ی کازرونی ها

 

علی رغمِ هدف گزاریِ منافقانه ی دشمن برای حذف چهره های محبوب، تلاش گر و مورد علاقه ی مردم از بدنه ی اجتماع و تلاشِ عواملِ ترور، تحجر و تکفیر در وارد کردنِ ضرر و‌ ضربه به پیکره ی نیروهای ارزشی و تفرقه بین آن ها اما، تجربه ی ۱۴۰۰ ساله ی ما نشان می دهد نه تنها آن اهداف، با این اقدامات، محقق نگردیده بلکه در همیشه ی ایام، ریزشِ خون ها موجبِ رویشِ جوانه ها، حذفِ ناجوان مردانه ی‌ چهره ها، عاملِ تبدیل آن ها به اسطوره ها و باز ایستاییِ تپش قلبِ مردانِ عرصه ی سختی ها، باعثِ باز حرکتِ چرخه ی انقلابی ها گردیده است. بر همین اساس است که معتقدیم زمان، مکان، شیوه و شکلِ شهادت خطیب جمعه های کازرون، علاوه بر پالایشِ ناخالصی ها، همچنین خونِ جدیدی را در پیکره ی جامعه تزریق نموده که ذیلا بخشی از ثمراتِ آن مورد اشاره قرار می گیرند.

 

الف)- بررسیِ سوابق گذشته در طول ۴۰ ساله ی نظام اسلامی نشان می دهد که معمولا، ترورِ فیزیکیِ شخصیت ها، و حتی مردم عادیِ جامعه، ابتدا با ترورِ شخصیتیِ آنان توسط عواملِ معاندین، مخالفین و محاربین آغاز گردیده و سپس به حذف شخصیت و جسم این افراد ختم می گردد. امری که با کمال تاسف در دِرازایِ عمرِ کاریِ اکثریتِ خدمت گزارانِ شهید، از جمله خطیب جمعه ی کازرون، نیز وجود داشته و نه تنها نیازمند بررسی های پیچیده ی اطلاعاتی نیست بلکه به وضوح ردِّ اشخاص، افراد و مجموعه های این چنینی در اظهار نظرها، فعالیت ها، شب نامه ها و فضاهای مجازی و‌ کفِ جامعه هم قابلِ مشاهده، مطالعه و  پی گیری خواهد بود.

ب)- پراکُنِشِ مطالبِ تنفرزا، انتشارِ موارد تنش زا، ارایه ی تحلیل های بی محتوا، استفاده از مباحثِ توهم زا، برخورداری از شخصیتِ خویش سِتا، ایجاد و توسعه ی اختلافات بی مبنا، زیر سئوال بردنِ همه ی دیدگاه ها و جناح ها، نشنیدنِ سخنانِ حکمت زا، استفاده از پوشش های فریب زا و بستنِ چشم ها و گوش ها بر واقعیت های اجتماع و...، تنها بخشی از شیوه، ترفند و نشانه ی مجموعه های انحراف و تکفیر، در کشور بوده که بیش تر به صورت آگاهانه و عامدانه و‌ بعضا نیز صرفا از روی جهالت، بی بصیرتی و غافلانه، انجام گرفته است.

ج)- پهنه ی تمدنی کازرون قرن هاست که در گذرگاهِ خط جهاد و مقاومت، انسان های بزرگی را پرورش و تقدیم نموده که هر یک از این شهدا، در روزگارِ خود، منشأ برکات، خیرات و نعماتِ فراوانی بوده اند. در عین حال، شهادت شهید محراب شیخ محمد خرسند(ره) نه تنها موجبِ ارتقاء جایگاه شهرستان، در کشور و استان شده، بلکه أُفتِ اختلاف ها، دفعِ کدورت ها و انسجامِ نخبه ها و توده ها را هم در پی داشته و پیش بینی می شود، در آینده نیز تقویتِ بُنیان های مردمی و جایگاه های سیاسی و فرهنگی را موجب خواهد شد.

د)- واقعیت آن‌ است که روحانیتِ اصیل، قرن های متمادی، به عنوان تکیه گاهِ محرومان و مستضعفان موردِ اهتمامِ عموم مردم‌ ایران قرار داشته و آینده نیز قطعا این نقش و‌ جایگاه همچنان استمرار خواهد یافت و بر همین اساس است که علی رغم تمامِ اقدامات و فعالیت های دشمنانه برای پراکنده نمودنِ مردم از گِرداگِردِ عالِمانِ مردم مداری مانندِ شهید خرسند، اما دلبستگیِ طیف های مختلفِ جامعه به ایشان در طولِ حیات و در بَعدِ ممات[شهادت]، روز به روز افزون تر و پُر فروغ تر گردیده است .

ه)- شهیدِ شبِ قدرِ کازرون، طی سال های گذشته، همواره حامیِ وحدت، مُنادیِ اتحاد و یکپارچگیِ شهرستان و کانونِ مراجعات و عرضِ حالِ مردمِ رانده شده‌ از ادارات و ناامید از مسئولین و مدیرانِ دولتی و نَهادی بود و البته در همین مسیر بعضا هم، هدفِ تیرِ بدخواهان و جاهلان قومی و منطقه ای، ناآگاهانِ اعتقادی و سیاسی و انگشتْ شُمارِگانی علیل فکر، مریض دِل و قلیل مایه نیز قرار داشت، در عین حال، علی رغمِ اظهاراتِ منافقانه ی قاتلِ کینه توز و تکفیری، اما ایشان ملجأ بی پناهان، حلاّٰلِ مشکلاتِ درماندِگان و بر طرف کننده ی معضلاتِ مردمانِ شهرستان و کازرونیان بوده است.

و)- دفترِ امامتِ جمعه ی کازرون طی چهل سالِ گذشته یکی از پُر مراجعه ترین محلِ موجود در شهرستان واقع شده و علی رغم نداشتنِ مسئولیت و جایگاهِ رسمیِ دولتی، اما بیش ترین امیدِ مردم برای حلِ مشکلاتشان به همین مرکزِ متصل به ولایت و امامتِ جامعه ی اسلامی بوده است و به همین دلیل، انتظار است امامِ جمعه ی مُنتخَبِ آینده نیز همین رویه را در برخورد با مردم پیشه نموده و توجه داشته باشند که مردم مداری، تنها افتخاری است که نصیب ایشان و مجموعه ی زیر مدیریتشان خواهد گردید.

 در پایان یادآور می شود همان گونه که انتظار می رفت، علما، اساتيد، روحانیان و آقایانی که در مَعرضِ مسئولیتِ امامتِ جمعه کازرون هستند، علي رغم دوريِ خاضعانه از قبولِ اين منصبِ وِلايي اما، طی روزهای گذشته ضمن تشکیلِ جلساتی هدفمند، برادرانه، امید آوَرانه، صادقانه و بزرگوارانه، ولي دشمن سوزانه و ناامید کننده برای کانون های اختلاف افکن و نفاق محور، علاوه بر معرفیِ مَشوَرتیِ افرادِ صلاحیت دار برای این کانونِ مردمی، همچنین با امضای دل نوشته ای داهیانه، آمادگیِ خود، طلاب، شاگردان و همسویانشان را برای همه گونه همکاری، همیاری و همراهی با مُنتَخَبِ شورای سیاست گزاریِ ائمه جمعه اعلام نموده اند. بی شک این اقدامِ علمای شهرستان، مطابق با همان انتظاری بوده که متدینین، ولایت مداران و مردمِ خوب شهرستان و استان از آنان داشته اند و امید است همان گونه که شهیدِ رمضانِ کازرون، عاملِ حقیقیِ وحدت و یکپارچِگیِ بوده، شهادتِ ایشان نیز همین روند را طی سال های آینده به دنبال داشته باشد. ان شااله .نویسنده: امان اله دهقان فرد