تسلیت مدیر کازرون نما به خانواده شفیعی و همکاران کازرون خبر

خانواده محترم شفیعی و همکاران رسانه ای مان در سایت خبری – تحلیلی کازرون خبر

بی شک فقدان برادر عزیز مرحوم هادی شفیعی، جهادگر بسیجی و فعال عرصه فرهنگ و رسانه شهرستان کازرون ضایعه ای جبران ناپذیر است. بنده از طرف خود و سایر همکاران در سایت خبری – تحلیلی کازرون نما، این غم دردناک را به خانواده و بازماندگان ایشان و همچنین جامعه فرهنگی – رسانه ای شهرستان کازرون و دست اندرکاران سایت خبری – تحلیلی کازرون خبر صمیمانه تسلیت گفته و برای آن مرحوم علو درجات و همنشینی با اولیاء الهی و برای بازماندگان و دوستان، صبر بر مصیبت را از درگاه خداوند مسالت می نمایم

علی بحرانی – مدیر مسئول کازرون نما


تسلیت مدیر کازرون نما به خانواده شفیعی و همکاران کازرون خبر