با پایان کار رای گیری مرحله دوم انتخابات:
نتایج غیر رسمی شمارش آرا در استان فارس
به گزارش کازرون نما، بر اساس نتایج غیر رسمی، در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی، علی اکبری (لیست امید) در حوزه انتخابیه شیراز، رضا انصاری در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت، مسعود گودرزی در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم، فرهاد طهماسبی در حوزه انتخابیه نی ریز و استهبان، با کسب اکثریت آرا به مجلس راه یافتند.
استان فارس در مجلس شورای اسلامی 18 کرسی را به خود اختصاص داده است که در انتخابات 7 اسفند ماه 14 نفر بصورت مستقیم توانستند وارد مجلس شوند.

نویسنده: سرویس سیاسی
منبع: شیرازه