دومین شماره سالنامه فرهنگ کازرون + دانلود

همانطور که در مطلب قبلی با عنوان سالنامه فرهنگ کازرون بیان گردید، در مهرماه سال 1333 خورشیدی، به همت جمعی از فرهنگیان کازرون، نخستین نشریه فرهنگی با این عنوان منتشر گردید که به بررسی فعالیت های صورت گرفته در حوزه فرهنگ و آموزش شهرستان کازرون در آن سال می پرداخت.

در سال تحصیلی 1336 – 1335 نیز دومین شماره از این نشریه در حالی منتشر گردید که تغییراتی نیز در آن مشاهده می شد. دومین شماره نشریه فرهنگ کازرون از نظر حجم مطالب نسبت به شماره نخست آن مطالب بیشتری را در بر گرفته؛ اما سهم مقالات اهالی فرهنگ کازرون و معلمین در آن کاسته شده و در عوض مطالب مسئولین و مدیران شهر در آن بیشتر به چشم می آید. همچنین این شماره نسبت به شماره اول آن به لحاظ کیفیت کاغذ و چاپ از وضعیت مطلوب تری برخوردار است و تصاویر منتشر شده در آن وضوح بیشتری دارد.

دومین شماره سالنامه فرهنگ کازرون شامل دو قسمت بوده که قسمت اول آن چون شماره نخستین، با معرفی انجمن ها و سازمان های اداری و آموزشی فرهنگ کازرون شامل: انجمن تربیت بدنی، سازمان پیش آهنگی، شورای فرهنگ، سازمان جوانان شیر و خورشید سرخ، کمسیون ناظر سهم فرهنگ، انجمن همکاری خانه و مدرسه آغاز، و در ادامه به معرفی سازمان اداری و آموزشی آموزشگاه های فرهنگ کازرون می پردازد؛ که در ذیل آن ضمن معرفی بخش های مختلف سازمان اداری و همکاران سازمانی شاغل در آن، به معرفی سازمان اداری و آموزشی و فعالیت آموزشگاه های شهر می پردازد که شامل: کودکستان سهائی، دبیرستان شاپور، دبستان و دبیرستان جلوه، دبستان و دبیرستان دخترانه بهبهانی، دبیرستان نوبنیاد کوی فخاران، دبستان شاکر، دبیرستان نوبنیاد کوی چاه آبی، دبستان بازیار، دبستان مجتهد، دبیرستان نوبنیاد کوی گنبد، دبستان فرح، دبستان گلبن، دبستان قدسی، دبستان احمد مصلائی، دبیرستان نوبنیاد کوی بازار، دبیرستان نوبنیاد کوی علیا و دبستان ملی رامش می باشد. همچنین معرفی سازمان اداری و آموزشی آموزشگاه های حومه و بخش های تابع کازرون در ادامه آن آمده است که شامل دبستان علامه دوان، دبستان رازانی جره، دبیرستان نوبنیاد قلعه سید و دبستان جمیله چنارشاهیجان می باشد.

در ادامه مطالب نشریه، به بررسی فرهنگ و آموزش در ممسنی، کنارتخته و بخش کوهمره پرداخته شده و در بخش بعد فعالیت های فوق برنامه و فرهنگی شهرستان کازرون شامل انتشارات و تبلیغات، مبارزه با بیسوادی، تعلیمات دینی، آموزش حرفه ای، تعلیمات خانه داری، تعلیمات روستایی، تعلیمات اساسی، پیش آهنگی، پیش آهنگی روستایی، سازمان جوانان شیر و خورشید سرخ، تربیت بدنی، مسابقات ورزشی – پیروزیها و سایر فعالیت های انجام شده پرداخته شده است.

قسمت دوم سالنامه فرهنگ کازرون نیز شامل مقالات و اشعاری با موضوعات اجتماعی، دینی، قضایی، بهداشتی، تربیتی و… می باشد که به قلم حسن مصباح فرماندار وقت کازرون، سرهنگ سلحشور شهردار وقت کازرون، ابراهیم نوری رئیس اداره پست و تلگراف، ناصر شعاعی رئیس اداره غله و نان، رضائی رئیس اداره آمار و ثبت احوال، بهمن وصال دبیر دبیرستان شاپور در بخش اجتماعی و در بخش قضایی و حقوقی به قلم منوچهر تمدن رئیس دادگاه کازرون، محمدباقر اعتمادی دادرس دادگاه، ابوطالب مهندس دبیر زبان نگاشته شده است. دربخش بهداشتی نیز مقالاتی از دکتر حبیب الله حقیقت کیش رئیس بهداری، سرگرد دکتر ثقفی رئیس بهداری تیپ 16 ارتش، دکتر جواد سید مدنی، دکتر قدیریان دندان پزشک و دکتر عبدالرحمان جاهدی آمده است.

در ادامه مقالات دیگری هم به قلم سید احمد سعادتی سرپرست تعلیمات دینی آموزشگاه های شهرستان کازرون، سید حسن مهاجر دبیر دبیرستان نوبنیاد، غلامعلی پولادی مدیر دبیرستان ملی رامش، غلامرضا رهائی رئیس فرهنگ کازرون، کرامت الله تدین راهنمای فنی آموزشگاه ها و پروین مقتدری مدیره کودکستان سهائی آمده و در بخش ادبی نیز اشعاری را از شیخ عبدالله بحرانی (مرآت)، سید هادی حائری (کورش) دبیر اول انجمن ادبی دانشوران ایران (تهران)، محمد حسن ادیبی و حبیب الله شهیدی شاهد هستیم. مطالب پایانی این سالنامه نیز شامل مقاله "کازرون یا شهر سبز" به قلم مرحوم محمدجواد بهروزی و مقاله "جنات اربعه" است که از کتاب مطلع الشمس آورده شده.

متاسفانه سالنامه فرهنگ کازرون پس از انتشار این دو شماره که حاوی مطالب ارزشمند و اطلاعات ذی قیمتی از وقایع و فعالیت های حوزه فرهنگ و آموزش شهرستان کازرون بود، بنا به دلایلی که بر نگارنده پوشیده است دیگر منتشر نشد. اما همین دو شماره، مختصات قابل ملاحظه ای از ابعاد فرهنگ کازرون را در دهه 30 خورشیدی نمایان میسازد که روشن کننده پیشگامی کازرون در عرصه فرهنگ و آموزش کشور است. قطعا این پیشگامی مدیون فعالیت، عشق، خون دل خوردن و ایمان مردان و زنانی است که خالق این فرهنگ بودند. راهشان جاوید و پر رهرو باد.


*جهت حفظ و انتشار بیشتر این نشریه، فایل PDF آن جهت دانلود به مخاطبان عزیز سایت کازرون نما عرضه می گردد.

دانلود فایل PDF سالنامه فرهنگ کازرون 


برای حفظ امانت و پاسداشت اندیشه نویسندگان و دست اندرکاران این نشریه، کلیه صفحات و تصاویر و مطالب سالنامه فرهنگ کازرون بدون کم و کاست آورده شده است.

دومین شماره سالنامه فرهنگ کازرون + دانلود

مرحوم منوچهر مظفریان

این نوشته به پاس یک عمر تلاش و خدمت در عرصه فرهنگ و آموزش کازرون به مرحوم منوچهر مظفریان تقدیم می گردد. روحش شاد

 


نویسنده: علی بحرانی