رئيس دادگاه عمومي بخش جره و بالده خبر داد:
مسدود شدن 174 حلقه چاه غیرمجاز در اطراف تالاب پریشان ‌
به گزارش كازرون نما، قاضی ابوذر اسدی گفت: این اقدام با هماهنگی شورای تأمین شهرستان کازرون و با همکاری یگان‌های انتظامی انجام شد.
وی تصریح کرد: در همین راستا 14 حلقه چاه دیگر پلمب و 15 حلقه چاه نیز تا پایان برداشت محصول زراعی اعطای مهلت شده است.
رئیس دادگاه عمومی بخش جره و بالاده شهرستان کازرون ضمن تاکید بر تاثیر مستقیم برداشت آب‌های زیرزمینی توسط چاه‌های غیرمجاز اطراف دریاچه پریشان بر خشک شدن این تالاب گفت: نهایت تلاش مسئولان در اجرای این احکام کمک به زیست بوم تالاب پریشان و احیای مجدد آن است.
قاضی اسدی تأکید کرد: تلاش شد تا در پی اجرای این احکام به کشت و زراعت کشاورزان منطقه زیانی وارد نشود که به همین منظور با نظر کارشناسان مربوطه این فصل جهت اجرای این احکام انتخاب شده است.

نویسنده: سرويس خبر