پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

شخصيت ها / سایر / منوچهر مظفریان / متن / مقالات / مظفریان نامی جاودانه در تاریخ و فرهنگ کازرون

مهدی تقی نژاد : منوچهر مظفريان براي آنان كه با تاريخ و فرهنگ مردم كازرون دلبستگي و آشنايي دارند نامي آشناست. بيش از نيم قرن حضور موثر و پويا و تاليف كتاب هاي متعدد و متنوع در حوزه كازرون شناسي از او چهره اي به ياد ماندني و خاطره انگيز ساخته است. او را مي توان از پيشگامان پژوهش و تحقيق در دوره معاصر كازرون دانست كه ساليان متمادي پر تلاش ظاهر شده است. آثار مظفريان طيف وسيعي از زمينه هاي كازرون شناسي را دربر مي گيرد و اگر چه همين گستردگي در مواردي موجب شده آثار ارايه شده از دقت و تتبع كافي برخوردار نباشند با اين حال نمي توان از سهم قابل توجهي كه اين آثار در گرايش و برانگيختگي جوانان و علاقه مندان به زادگاهشان ايجاد كرده چشم پوشي كرد.

نخستين يادداشت ها و مقالاتي كه از مرحوم مظفريان در باره كازرون منتشر شده به سال 1334 شمسي برمي گردد كه نشان از علاقه ديرپاي او به كازرون دارد. اين علاقه در طول نيم قرن نه تنها كاهش نيافت بلكه در طول اين سال ها همواره جوشان و پر انرژي تداوم يافته است.

آنان كه با مقوله پژوهش و دشواري ها و مرارت هاي آن آشنايي دارند ارزش زحمات طاقت فرساي مرحوم مظفريان را با تمام وجود حس مي كنند. و آنگاه كه بدانند اين زحمات هيچ پاداش و دستمزدي جز لبخند رضايت همشهريان را به دنبال نداشته اراده او را تحسين خواهند كرد. و آنگاه كه بدانند براي گردآوري اطلاعاتي هرچند اندك سفرهاي متعددي را انجام داده به بزرگي و ارزش كار او پي مي برند و مرحوم مظفريان روزها و سال هاي زيادي از عمرش را براي حفظ و پاسداشت فرهنگ و تاريخ كازرون گذاشت و اين چيز كمي نيست.

اما امروز نام منوچهر مظفريان در تاريخ و فرهنگ كازرون ثبت و جاودانه است و او به تاريخ كازرون پيوست. فرهنگ نامه هاي كازرون، فارس و ايران نام منوچهر مظفريان را در خود جاي داده و اين نام براي هميشه با كازرون گره اي ناگسستني خورده است. منوچهر مظفريان به قدر وسع، تلاش و زحمات پنجاه ساله اش براي فرهنگ كازرون كوشيد و مردم كازرون نيز تا هميشه نام و ياد او را گرامي خواهند داشت.. روحش شاد.

[بازگشت]